Główna
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
Życzenia wielkanocne 2014. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Środa, 16 Kwiecień 2014 08:08
Zmieniony: Środa, 16 Kwiecień 2014 08:14
 
Mistrzowskie bloki dla Kijan w XXXVIII eliminacjach okręgowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Wtorek, 15 Kwiecień 2014 13:30

11. IV. 2014r. w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach odbyły się XXXVIII eliminacje okręgowe OWiUR. Przewodniczącym Komitetu Okręgowego OWiUR jest Pan prof. dr hab. Edward Pałys, a sekretarzem Komitetu Okręgowego OWiUR jest Pan dr Jerzy Lechowski. Olimpiada organizowana jest we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym
w Lublinie, a Komitet Główny olimpiady znajduje się w Siedlcach.

W XXXVIII eliminacjach okręgowych OWiUR brało udział 160 uczestników
z Województwa Lubelskiego i Podkarpackiego .

Przybyłych  na olimpiadę gości, uczestników i opiekunów, komisję  przywitał Jan Trojak, dyrektor ZSR w Kijanach. W uroczystym rozpoczęciu Olimpiady wzięli udział: Pan Adam Niwiński – Starosta Łęczyński oraz Pani Monika Kowalska repezentujaca posła Henryka Smolarza.

Po wystąpieniach gości oficjalnego otwarcia się XXXVIII eliminacji okręgowych OWiUR dokonał Przewodniczący Komitetu Okręgowego prof. dr hab. Edward Pałys, który przedstawił kierowników komisji egzaminacyjnych w 6 blokach tematycznych:

1.         produkcja roślinna,

2.         produkcja zwierzęca,

3.         mechanizacja rolnictwa,

4.         żywienie człowieka i gospodarstwo domowe,

5.         agrobiznes,

6.         architektura krajobrazu

Olimpiada trwała w godzinach 10.00 – 18.30. Uczestnicy mieli do rozwiązania test złożony z 60 pytań i 3 zadania praktyczne.

W oficjalnym ogłoszeniu wyników olimpiady uczestniczyli goście: Pani Katarzyna Kremeś – reprezentująca Krzysztofa Hetmana  Marszałka Województwa Lubelskiego, Pan Kazimierz Radko – Wicestarosta Powiatu Łęczyńskiego, Pan Janusz Baran – Zastępca Dyrektora Lubelskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przewodniczący Komitetu Okręgowego prof. dr hab. Edward Pałys przedstawił nazwiska laureatów poszczególnych bloków, którzy będą reprezentowali Okręg Lubelski na eliminacjach centralnych w Nawojowej (z ZSR w Kijanach Karol Ogrodnik i Dawid Reszko).  Wśród uczestników z najwyższymi wynikami znaleźli się  uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach:

Blok produkcji roślinnej – Dawid Reszko – I miejsce (uzyskał najwyższą liczbę punktów ze wszystkich bloków)
-  Blok produkcji zwierzęcej – Karol Ogrodnik – I miejsce
                                                  - Daniel Szczuchniak – IV miejsce
-  Blok mechanizacji rolnictwa – Wojciech Filipek – VIII miejsce
-  Blok żywienie człowieka i gospodarstwa domowego – Aleksandra Kościelniak – VII miejsce

Puchar JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie za najlepsze wyniki
w XXXVIII eliminacjach okręgowych OWiUR przypadł Zespołowi Szkół Rolniczych
w Kijanach,  drugie miejsce ex aequo zajęły Zespół Szkół w Iwoniczu oraz Zespół Szkół CKR w Rzemieniu.

Ponadto Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie uhonorował Zespół Szkół Rolniczych
w Kijanach dyplomem za wzorową organizację XXXVIII edycji eliminacji okręgowych OWiUR.

 

Zmieniony: Wtorek, 15 Kwiecień 2014 13:57
 
Certyfikat szkoła innowacji. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 07 Kwiecień 2014 14:04
Zmieniony: Poniedziałek, 07 Kwiecień 2014 14:08
 
Oferta edukacyjna 2014. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Środa, 19 Luty 2014 14:46
Zmieniony: Środa, 05 Marzec 2014 10:34
 
Warsztaty literacko – plastyczne z okazji Walentynek PDF Drukuj Email
Wpisany przez monika   
Piątek, 14 Luty 2014 11:20

W dniach 11-14. II. 2014r. odbyły się warsztaty walentynkowe, na których młodzież wykonywała kartki oraz pisała wiersze.
W szkolnej bibliotece uczniowie stworzyli ciekawe prace, które wzięły udział w konkursie. Najładniejszą kartkę walentynkową wykonała Agnieszka Dudziak z klasy IIID, a najładniejsze życzenia napisała Emilia Bielecka uczennica klasy IIIL.
Nagrodami w tym konkursie były książki oraz wyjazd do kina. Wykonane prace można było kupić na kiermaszu w dniach 13-14 II. Pozyskane środki zasilą konto Samorządu Uczniowskiego.
Wszystkim, którzy wzięli udział w warsztatach serdecznie dziękujemy.

Zmieniony: Piątek, 14 Luty 2014 11:33
 
e-OZEL PDF Drukuj Email
Wpisany przez monika   
Środa, 12 Luty 2014 12:24

Nasza szkoła została wybrana i bierze udział w innowacyjnym projekcie pn.: PI: e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-OZEL) – system zwiększający zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach GOW” we współpracy z Fundacją Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”.

Celem Projektu jest opracowanie i wdrożenie kompleksowego rozwiązania  w zakresie podnoszenia zainteresowania uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego kształceniem na kierunkach kluczowych dla gospodarki opartej na wiedzy: energetyka i ochrona środowiska. Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu województwa lubelskiego, w którym OZE odgrywa coraz większe znaczenie.  Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wpłynie z czasem na wzrost zapotrzebowania na pracowników branży energetycznej. Młodzież, kierując się sytuacją na rynku pracy, częściej będzie wybierała kierunki studiów związane właśnie z tym zagadnieniem.

W ramach projektu proponujemy bardzo nowatorskie rozwiązanie – grę on-line z platformą e-learningową z zakresu OZE. Jest to nowoczesna, interaktywna, łatwo dostępna, wychodząca poza standardowy schemat nauczania forma edukacyjna, angażująca uczniów w internetową grę zespołową dotyczącą energetyki odnawialnej.

W ramach projektu powstał portal internetowy z grą edukacyjną on-line z zakresu OZE z kompleksowym wsparciem uzupełniającym. Internetowy System Rozwoju Kompetencji e-OZEL obejmuje: grę edukacyjną „Grę o Prąd”  i szkolenia e-learningowe dotyczące zagadnień OZE, a także ciekawe scenariusze zajęć.

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego.
Nasza szkoła będzie testowała „Grę o prąd” oraz szkolenia e-learningowe z grupą 5 wybranych uczniów
pod kierunkiem
Pani Moniki Żmuda-Szumiło - Animatora OZE. Zajęcia będą odbywały się w naszej szkole od lutego do czerwca 2014r.

 ZACZYNAMY TESTOWANIE ! www.e-ozel.pl

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 

Zmieniony: Środa, 12 Luty 2014 12:37
 
Studniówka 2014. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Wtorek, 21 Styczeń 2014 22:03

Niezapomniany pierwszy bal!!

Jak co roku 18 stycznia 2014r. w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach odbył się tradycyjny bal klas maturalnych. W tegorocznej studniówce uczestniczyli uczniowie klas maturalnych: III l (Liceum Ogólnokształcące), IV d (Technikum – technik żywienia i gospodarstwa domowego), IV ch (Technikum – technik rolnik/ technik hotelarstwa) na czele z wychowawcami: Teresą Lis, Małgorzatą Drzewiecką, Marią Kalamon. Uczniowie prowadzący tę doniosłą uroczystość powitali przybyłych gości, którzy zaszczycili bal swoją obecnością: Pana Henryka Smolarza posła na Sejm RP wraz z małżonką, Pana Bogusława Janocińskiego radnego Powiatu Łęczyńskiego, dyrekcję szkoły, grono pedagogiczne oraz rodziców. Padło wiele miłych słów podziękowań dyrekcji oraz nauczycielom, a wyrazem wdzięczności były wręczone kwiaty. Oficjalnego otwarcia balu dokonał Jan Trojak dyrektor szkoły, a pięknie odtańczony polonez poprzedziły zacytowane przez maturzystkę  słowa Adama Mickiewicza zawarte w „Panu Tadeuszu”:


Poloneza czas zacząć - Podkomorzy rusza 

I zlekka zarzuciwszy wyloty kontusza,

I wąsa podkręcając, podał rękę Zosi

I skłoniwszy się grzecznie, w pierwszą parę prosi.

....... Brzmią zewsząd okrzyki:

"Ach to może ostatni! patrzcie młodzi,

Może ostatni, co tak poloneza wodzi!"


Zabawa niezwykle udana i pełna wrażeń trwała dosłownie do białego rana.

 

Galeria zdjęć. 


 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 9