Główna SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Schronisko młodzieżowe
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Drukuj
 
Informacje o schronisku. Drukuj

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach położone jest przy zabytkowym  zespole pałacowo-parkowym wpisanym do rejestru zabytków. Teren parku położony jest na malowniczej skarpie doliny Wieprza przeciętej rozgałęzionymi wąwozami.

Schronisko dysponuje 50 stałymi miejscami noclegowymi, a w okresie wakacyjnym 140 miejscami w pokojach 3 osobowych.

Miejscowość Kijany położona jest w odległości 16 Km od Lublina. Czas dojazdu wynosi 18-30 minut. Istnieje możliwość dojazdu autobusami linii prywatnych wyjeżdżającymi z ulicy Ruskiej w Lublinie w kierunkach: Lubartów przez Kijany lub Ostrów Lubelski przez Kijany.

Ceny miejsc noclegowych:

20 zł brutto - młodzież szkolna plus opiekunowie

30 brutto - pozostali turyści

Ceny posiłków w szkolnej stołówce:

Śniadanie -   8 zł plus VAT

Obiad      - 15 zł plus VAT

Kolacja   -   8 zł plus VAT

Wycieczki szkolne i duże grupy zorganizowane mogą korzystać ze stołówki we wszystkie dni tygodnia, pojedyncze osoby i małe grupy tylko w dni pracy szkoły.

Kontakt:

Zespół Szkól Rolniczych  Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Kijany 19

21-077 Spiczyn

Tel: 81 7527561

Fax: 81 7577006

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.zsrkijany.pl

 
regulamin szkolnego schroniska młodzieżowego. Drukuj

 

1.       Prawo do korzystania ze schronisk młodzieżowych przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej, nauczycielom i wychowawcom oraz członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych jak również obcokrajowcom należącym do Międzynarodowej Federacji Schronisk Młodzieżowych.

2.       Z noclegu w schroniskach, w razie wolnych miejsc, mogą korzystać również inne osoby pod warunkiem przestrzegania obowiązującego regulaminu.

3.       Zespoły złożone z co najmniej 5 osób składają zamówienie przynajmniej na 1 tydzień przed przybyciem do schroniska. W zamówieniu podają: nazwisko i imię kierownika zespołu oraz jego adres, listę uczestników uczestników, nazwę i adres szkoły (uczelni) lub organizacji, czas pobytu w schronisku oraz dzień i godzinę przybycia.

4.       Zamówienia wycieczek są kwalifikowane według kolejności zgłoszeń, z tym, że pierwszeństwo mają zespoły młodzieży szkolnej i studenckiej.

5.       Turyści indywidualni w grupach poniżej 5 osób są przyjmowani na noclegi bezpośrednio w schronisku, jeżeli są wolne miejsca, z tym, że pierwszeństwo ma młodzież szkolna i studencka, a następnie inne osoby.

6.       Zespoły wycieczkowe i pojedynczy turyści, w miarę możliwości, mogą być przyjmowani do schroniska za ustaloną opłatą także na pobyt dzienny.

7.       Przybywający do schroniska (powinno to nastąpić w godz. 17.00 do 21.00), wpisywani są do książki rejestracyjnej schroniska i oddają legitymacje uczniowskie lub członkowskie kierownikowi schroniska lub jego zastępcy oraz regulują należne opłaty, według cennika wywieszonego w schronisku na widocznym miejscu.

8.       Ze schroniska korzystać można nie dłużej niż przez 3 kolejne noce, chyba że są wolne miejsca 
i kierownik schroniska wyrazi zgodę na dłuższy pobyt.

9.       Osoby płci męskiej i żeńskiej kwaterują się w oddzielnych pomieszczeniach, przydzielonych przez kierownika schroniska.

10.   Osoby, które przebyły chorobę zakaźną, nie mogą w okresie kwarantanny korzystać ze schroniska.

11.   Kierownik zespołu wycieczkowego i opiekunowie obowiązani są nocować w schronisku razem 
z uczestnikami. W przeciwnym przypadku zespół nie może być przyjęty do schroniska.

12.   Nocujący powinni przygotować łóżka do snu przed godz. 21.00.

13.   Od godz. 22.00 do 6.00 obowiązuje w schronisku cisza nocna z wygaszeniem światła. Turyści, którzy przychodzą późno lub bardzo rano wychodzą ze schroniska, nie powinni zakłócać wypoczynku pozostałym osobom. Odchylenia od ustalonych godzin ciszy są możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach za wiedzą kierownika schroniska.

14.   Korzystający ze schroniska powinni najpóźniej do godz. 8.00 zasłać łóżka i sprzątnąć pomieszczenia schroniska.

15.   Przygotowanie i spożywanie posiłków może się odbywać jedynie w miejscu do tego przeznaczonym. Po spożyciu posiłków należy pozmywać naczynia kuchenne, a kuchnię dokładnie posprzątać.

16.   Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność schroniska należy zgłaszać kierownikowi schroniska, który określa wysokość odszkodowania.

17.   W schronisku obowiązuje schludny ubiór, spokojne i uprzejme zachowanie się; picie alkoholu 
i uprawianie gier hazardowych jest zabronione.

18.   Palenie tytoniu i zażywanie używek w sypialniach, schronisku i na terenie całej szkoły jest ustawowo zabronione.

19.   Zwierząt do budynku wprowadzać nie wolno.

20.   W razie przekroczenia regulaminu schroniska lub nieodpowiedniego zachowania się, kierownik schroniska jest uprawniony do zatrzymania winnemu legitymacji (uczniowskiej, studenckiej, członkowskiej)
i usunięcia go ze schroniska, a ponadto zawiadamia o tym właściwą szkołę (uczelnię, organizację).

21.   Korzystający ze schroniska mogą wszelkie pozytywne i negatywne uwagi wpisywać do książki życzeń
i zażaleń schroniska lub w ważnych wypadkach kierować je do właściwego terenowego Kuratorium Oświaty lub Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PTSM.

22.   We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie, a dotyczących toku życia w schronisku, jak: zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury itp., korzystający ze schroniska są obowiązani stosować się do wskazań kierownika schroniska.