Praktyki zawodowe Drukuj

 

    Szkolenie praktyczne uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach
realizowane jest poprzez zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, których miejsce uzależnione jest od typu szkoły i programów nauczania.

 

    Uczniowie Technikum Hotelarstwa praktyki zawodowe odbywają w hotelach znajdujących się w Lublinie i w Łęcznej. Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach bloku hotelarsko-żywieniowego w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach. Organizowane są również wycieczki do „lubelskich hoteli”.

 

 

 

    Uczniowie Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego zajęcia praktyczne odbywają w pracowniach żywieniowych w szkole, zaś praktyki zawodowe w barach, restauracjach i hotelach na terenie województwa lubelskiego.

     Uczniowie Technikum Ogrodniczego zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają w Pracowni Zielonej i Gospodarstwie Pomocniczym przy Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach oraz w parku przyszkolnym. W skład Pracowni Zielonej wchodzi szklarnia i ogród dydaktyczny. W ogrodzie dydaktycznym rosną jabłonie, śliwy, wiśnie, porzeczki i truskawki.  W szklarni uprawiane są warzywa i produkowana jest rozsada roślin jednorocznych stosowanych do obsadzania kwietników i skrzynek balkonowych. W parku szkolnym młodzież wykonuje nasadzenia na kwietnikach oraz  zabiegi pielęgnacyjne w nasadzeniach drzew i krzewów ozdobnych.

 

     Uczniowie Technikum Rolniczego zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają w Gospodarstwie Pomocniczym przy Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach doskonaląc w nim swoje umiejętności. Szkoła posiada nowoczesne ciągniki, m.in. New Holland TL90A (2 sztuki), Zetor Proxima, Farmtrac 70. Gospodarstwo wyposażone jest w specjalistyczny sprzęt do uprawy roli, produkcji zbóż i wykorzystywania użytków zielonych oraz łąk trwałych. W gospodarstwie hodowane są również konie rasy małopolskiej i prowadzona szkółka jeździecka.

 

     Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcący w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych zajęcia praktyczne odbywają w warsztatach szkolnych, jak również w warsztatach samochodowych, stacjach diagnozy pojazdów i firmowych serwisach obsługi pojazdów na terenie województwa lubelskiego.