Główna Główna Aktualności „Szanuj życie ! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
„Szanuj życie ! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” Drukuj

Pod takim hasłem 12. VI. 2018r. w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach odbył się Dzień Otwarty z Państwową Inspekcją Pracy. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie w ramach programu edukacyjnego „Szanuj życie! Bezpieczna praca
w gospodarstwie rolnym”.
Otwarcia dokonały Panie: Jolanta Wąsala dyrektor ZSR w Kijanach oraz Katarzyna Fałek-Kurzyna – koordynator sekcji prewencji OIP w Lublinie.  Wśród powitanych gości znaleźli  się Pan Roman Cholewa Starosta Łęczyński, Pan Jan Baczyński vel Mróz Przewodniczący Rady Powiatu w Łęcznej, insp. Jarosław Bryl - Komendant Powiatowy Policji w Łęcznej, bryg. Michał Pytlak Komendant Powiatowy PSP w Łęcznej, Urszula Hucz Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Łęcznej. Do zebranych słowo skierował Starosta Powiatu Łęczyńskiego.
W dalszej części zebrani uczniowie, nauczyciele i goście wysłuchali dwóch prelekcji:  Bezpieczeństwo w ruchu drogowym - zagrożenia związane ze stosowaniem dopalaczy, narkotyków
i alkoholu przeprowadzonej Komendanta Policji w Łęcznej oraz Czad i ogień - obudź czujność, metody wykrywania zagrożeń  przedstawionej przez bryg. Dariusza Obuchowskiego – dowódcę Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej KP PSP w Łęcznej. Następnie uczniowie uczestniczyli  w wykładach tematycznych w grupach dobranych profilami, tj.: I - mechanizacja rolnictwa, II - technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz, III - informatyczno – hotelarska, IV - mechanik pojazdów samochodowych i kierowca mechanik. Po zakończeniu wykładów przeprowadzony zostanie konkurs „Poprzez wiedzę – do bezpieczeństwa” w ww. grupach. Po wykładach odbyły się pokazy i prezentacje: pokaz posłuszeństwa psa oraz obrony podczas ataku przez zwierzę w kontekście  bezpiecznego zachowania – KPP w Łęcznej - sprzętu znajdującego się na wyposażeniu samochodu ratowniczo - gaśniczego – KP PSP w Łęcznej, pokazy ratownictwa medycznego z wykorzystaniem fantoma i pozoranta, udzielanie pierwszej pomocy – SP ZOZ  w Łęcznej. Na zakończenie pokazów uczestnicy dnia otwartego mogli obejrzeć symulację akcji ratowniczej z udziałem łęczyńskich służb ratowniczych: staży pożarnej, policji i pogotowia ratunkowego. W międzyczasie odbył się konkurs organizowany przez KRUS w Łęcznej, a także poczęstunek dla wszystkich uczestników dnia otwartego.
W trakcie imprezy można było uzyskać informacje i zasięgnąć porad od pracowników PIP oraz KRUS, którzy dyżurowali na stanowisku promocyjnym oraz zabrać ulotki i materiały wydawnicze. Uczniowie mieli możliwość zdobycia nowej i bardzo przydatnej w codziennym życiu wiedzy.
Zakończenie imprezy objęło podsumowanie przedsięwzięcia, rozdanie nagród zwycięzcom konkursów (tablety, słuchawki bezprzewodowe, power banki), które wręczali w imieniu fundatorów:  Pani Danuta Serwinowska - Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Lublinie, Pani Urszula Hucz – kierownik PT KRUS w Łęcznej i Pan Krzysztof Zaborowicz oraz Pan Roman Cholewa i Pani Jolanta Wąsala. Inicjatywa takiej przedsięwzięcia miała w ZSR w Kijanach miejsce po raz drugi, młodzież poznała zasady funkcjonowania służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz procedury postępowania w groźnych sytuacjach zdarzających się w miejscu pracy lub na drodze.