Zmiana terminu składania dokumentów do szkoły. Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 17 Czerwiec 2019 08:02

 

Komunikat w sprawie terminu składania oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/ gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/ gimnazjalnego

 

Zgodnie z Komunikatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, dyrektor ZSR w Kijanach informuje:

Ø W związku ze zmianą terminu zakończenia roku szkolnego w dniu 19 czerwca 2019 roku, składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej/ gimnazjum oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty / gimnazjalnego

odbywać się będzie od dnia 19. VI. 2019r.

Ø W terminie do 08 lipca 2019 r. do godz. 14.00 należy złożyć:

o oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/ gimnazjum

o oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/ gimnazjalnego,
o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej/ ponadgimnazjalnej

o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w wybranym zawodzie technikum lub branżowej szkole I stopnia.

 

Zmieniony: Poniedziałek, 17 Czerwiec 2019 10:32